همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهراسلامی

تاریخ : 1394/9/28 وب سایت همایش

شهر اسلامى زيستگاه طبيعي و مدني مسلمانان است. از اين رو بايستي از هر لحاظ تامين كننده نيازهاي طبيعي و مدني ساكنين آن باشد. نياز هاي طبيعي هم شامل خواسته هاي روحي، رواني و زيبايي شناختي انسان­ها مي شود و هم نياز­هاي مادي و فيزيولوژيك را در بر مي­گيرد. در نگاه رهبر معظم انقلاب شهر اسلامي محيطي معتدل بر پايه عدالت اسلامي است كه در آن آرامش روحي و رواني مردم توأم با حفظ سلامت جسمي و رفاه مادي شهروندان است. لازمه رسيدن به شهر اسلامي، رعايت صحيح تمام شرايطي است كه اسلام براي زندگي مومنانه توأم با رفاه و آسايش مردم در نظر گرفته است. این عبارات گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با شهر اسلامی است. ایشان ويژگي­هاي اساسي شهر اسلامي را نیز در دو حوزه نماد هاي بصري و جلوه­هاي ظاهري در شهر و محتواي شهر و برنامه­هاي شهري مورد توجه قرار داده اند. شهر اسلامي مفهومي براي معرفي شهرهايي متأثر از فرهنگ و آموزه هاي ديني و ارزشهاي اسلامي است. براي شناخت آثار کالبدي، فضايي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتي دين اسلام بر شهرها و تبيين الگويي براي تمايز اين شهرها از ساير شهرهاي جهان، بررسي­ها و تحقيقات متعددي انجام و تحليلهاي گوناگوني ارايه شده است خصوصیات شهر اسلامی در سه قلمرو اقتصادی، کالبدی و اجتماعی دسته بندی می شوند. در ایجاد شهر اسلامی باید به مسائلی از قبیل: عدالت در تقسیم خدمات شهری، تأمین آرامش روحی و امنیت معنوی، ظهور و اعتلای مظاهر اسلامی و انقلابی، عمران و آبادی و زیبایی و حفظ طبیعت و صفای معنوی اشاره نمود.